Er is een groot tekort aan leraren in het onderwijs. Des te meer wordt er daarom ingezet op het behoud van leraren. Een regeling vanuit de regering zoals de duurzame inzetbaarheidsregeling is daar een voorbeeld van. Maar wat kun je als onderwijsinstelling nog meer doen om de duurzame inzetbaarheid van je leraren te bevorderen? In deze blog geven we 9 tips om duurzame inzetbaarheid in het onderwijs te stimuleren. Lees snel verder!   

Wat is duurzame inzetbaarheid?  

Duurzame inzetbaarheid betekent inzetbaar op de lange termijn. Binnen een organisatie is er een hr-beleid waarbij de werkgever ervoor zorgt dat de werknemer tot aan zijn pensioen ingezet kan worden. Door te investeren in deze duurzame inzetbaarheid voorkom je langdurige uitval en presentatieverlies en zet je in op gezond en met plezier doorwerken. Als werkgever onderzoek je en begeleid je een werknemer, zoals het in kaart brengen van mentale en fysieke risico's en het bieden van een opleidingsbudget. Dee medewerker gaat vervolgens zelf met zijn eigen duurzame aanzetbaarheid aan de slag, door gezond te leven en zich bij te laten scholen 

Duurzame inzetbaarheid regeling  

Voor het primair onderwijs is een duurzame inzetbaarheidsregeling. De PO-Raad speelt hierin een belangrijke rol en kan je hierover meer informatie geven. Deze regeling is ervoor bedoeld de duurzame inzetbaarheid van onderwijsmedewerkers te vergroten en geeft aan dat elke werknemer recht heeft op een aantal uur voor duurzame inzetbaarheid. Medewerkers ontvangen hiervoor jaarlijks 40 uur als basisbudget en startende leraren krijgen daar bovenop nog een bijzonder budget van 40 uur per jaar. Hoewel het waarschijnlijk gaat om de besteding van deze uren, zou het moeten gaan om de behoefte van de leraar om vitaal, energiek en met plezier aan het werk te zijn. 

duurzame inzetbaarheid

9 tips voor duurzame inzetbaarheid in het onderwijs  

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs kun je op verschillende manieren bevorderen. Hier zijn een aantal tips: 

#1 Voer gesprekken 

Duurzame inzetbaarheid begint met een goed gesprek. Goede gesprekken zijn namelijk cruciaal om beter zicht te krijgen op veranderingen in de organisatie en van functies. Ook is het belangrijk om te bespreken of iemand nog steeds gemotiveerd is en of hij belangrijke kennis of vaardigheden mist. Er zijn verschillende type gesprekken waarmee je aan de slag kunt:  

  • FIT-gesprekken; FIT staat voor Functioneren, Inzetbaarheid en Talent & Toekomst. Je gebruikt dit format om waardering en energie aan de medewerker te geven bij een jaargesprek waarin je richt op werkplezier en goed werk.  
  • Dialooggesprek; in het dialooggesprek tussen leidinggevende en medewerker wordt besproken hoe de weegschaal van werk en privé weer in evenwicht gezet kan worden. Het dialooggesprek komt regelmatig terug omdat wensen en behoeftes veranderen.  
  • Inzetbaarheidsgesprekken; een inzetbaarheidsgesprek gaat over kansen, uitdagingen, eisen in het werk en behoeftes van werknemers. Het is een gelijkwaardig gesprek waarin ideeën en mogelijkheden kunnen worden uitgewisseld. 

#2 Zorg voor zingeving  

Zingeving en werkgeluk gaat verder dan enkel plezier in het werk hebben. Het gaat om het gevoel van geluk dat het werk de medewerker geeft, bijvoorbeeld werk dat prikkelt, waar je voldoening uit haalt, waarbij je steun ontvangt of waarbij je onderdeel bent van een groter geheel. Het gevoel van werkgeluk is heel persoonlijk en is een hele grote invloed op het levensgeluk van een medewerker. Werkgeluk en zingeving spelen daarom een ontzettende grote rol als het gaat om duurzame inzetbaarheid.  

#3 Werk aan doelen  

Het is belangrijk om samen met de werknemer doelen te stellen. Door het stellen én behalen van doelen behoudt de werknemer focus, motivatie én energie.  

#4 Maak ontwikkeling mogelijk  

In de meeste cao's voor het onderwijs zijn afspraken gemaakt voor persoonlijke ontwikkeling en scholing van onderwijspersoneel. Omschreven staat dan ook professionalisering in tijd en soms ook geld. Als werkgever kun je een leraar motiveren om zichzelf door te ontwikkelen, waarbij de leraar de regie in de te volgen scholing houdt. Door het volgen van scholing blijft een leraar op de hoogte van ontwikkelingen en actualiteiten in het onderwijs. Daardoor zal zowel het kennisniveau van de leraar als de kwaliteit van het onderwijs hoog blijven. Het houden van eigen regie is daarbij een belangrijke succesfactor voor duurzame inzetbaarheid. 

#5 Investeer in vitaliteit  

Door te investeren in vitaliteit, probeer je gezondheidsklachten te voorkomen. Vitaliteit betekent letterlijk 'levenskracht' en bestaat uit 3 elementen; lichamelijke gezondheid, mentaal welbevinden en motivatie voor het bereiken van doelen. Denk hierbij aan het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek door een arbodienst of het stimuleren van een gezonde leefstijl met gezond eten, bewegen en voldoende slapen. Op de werkvloer kan worden gedacht aan het aanbieden van vers fruit, gezonde en betaalbare lunchopties, een fijne ontspanningsplek en het organiseren van sportieve activiteiten, zoals een kilometer-challenge wandelen met de sectie. Het is een goed idee om van vitaliteit een prioriteit te maken om uitval van personeel te vermijden.  

#6 Vraag tips aan medewerkers  

Om betrokkenheid onder werknemers te vergroten en om beter te weten wat er speelt, kun je medewerkers zelf om tips vragen over hoe het werk leuker te maken. Dit geeft een groter verantwoordelijkheidsgevoel en ook het hebben van regie over het werk. Daarnaast is het goed om een open sfeer voor communicatie te creëren, zodat medewerkers tevreden zijn en meer werkplezier ervaren. 

duurzame inzetbaarheid tips

#7 Ontdek talenten  

Het is belangrijk om te verdiepen in het ontdekken van talenten van je werknemers. Door deze inzichtelijk te krijgen én te benutten, kun je namelijk het werkgeluk van je medewerkers verhogen.  

#8 Focus op gedeelde belangen 

Als je hebt gekeken waar ieders talenten liggen, breng dan ook de ambities en wensen van de medewerker in beeld. Met de Koerskaart kun je het dialoog aangaan om zowel wensen als behoeftes met elkaar te delen. Uiteraard met het doel om beide partijen verder te brengen. 

#9 Meten is weten 

Het is belangrijk om de fysieke en mentale status van je medewerkers te volgen, om de inzichten te krijgen en hierdoor duurzame inzetbaarheid continue te kunnen verbeteren. 

Aan de slag!  

Zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid in het onderwijs? Met onze 20 jaar ervaring met onderwijspersoneel, kunnen wij je daarbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op.