Meer en meer opleidingen hebben een internationale insteek en zijn bedoeld voor perspectieven op een internationale loopbaan. Die internationale insteek kan al beginnen op het voortgezet onderwijs door het volgen van tweetalig onderwijs. Ben je als onderwijsinstelling aan het oriënteren om deze wijze van onderwijs ook aan te gaan bieden, lees dan vooral verder.  

Wat is tweetalig onderwijs?  

Bij tweetalig onderwijs(tto) volgen leerlingen een deel van het onderwijs in een andere taal. Meestal is dit Engels. De leerlingen spreken bijvoorbeeld Engels bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en gymnastiek. Deze tweede taal is niet alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal. De leerlingen spreken onderling dus ook Engels. Tweetalige leerlingen doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Daarnaast krijgen de tto-leerlingen een certificaat waaruit de extra vaardigheid blijkt. 

Op havo/vwo is in de onderbouw minstens 50% van de lessen in de andere taal, in de onderbouw van het vmbo is dit 30%. De docenten die de lessen verzorgen hebben een speciale tto-opleiding gehad met daarin aandacht voor taalvaardigheid en didactiek. Naast het deels volgen van de les in een andere taal, moet de school internationale activiteiten aanbieden. Hierbij kun je denken aan taalreizen, uitwisselingen of workshops. In Nederland zijn er ruim 120 scholen die tweetalig voortgezet onderwijs aanbieden, waarvan 115 op vwo-niveau, 45 op havo-niveau en 22 op vmbo-niveau.  

tweetalig onderwijs

Effect van tweetalig onderwijs 

Tweetalig onderwijs levert leerlingen een blijvende voorsprong op ten opzichte van leerlingen die enkel in het Nederlands les krijgen. De leerlingen gebruiken langere en complexere zinnen, moeilijker en minder frequente woorden, verschillende werkwoordstijden en ze maken minder fouten. De opgebouwde voorsprong wordt na het derde leerjaar niet veel groter, maar blijft wel in stand gedurende de rest van de schoolloopbaan.  

Volgens Nuffic vertrekken jaarlijks zo 20.000 Nederlandse studenten naar het buitenland om te studeren. Een studie of stage in het buitenland is van grote waarde voor studenten, omdat ze vaardigheden voor de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt ontwikkelen, waar ze na hun studie terechtkomen. Voor het volgen van een opleiding met een internationaal karakter kan tweetalig onderwijs een goede voorbereiding zijn. Een tto-school biedt de lesstof aan vanuit internationaal perspectief, waarbij de leerling ook kennis en inzicht krijgt van gebruiken en tradities. 

Voordelen  

Tweetalig onderwijs kent eigenlijk alleen maar voordelen. Leerlingen bouwen een blijvende voorsprong op in de andere taal en zijn hierdoor ook meer internationaal georiënteerd. Deze leerlingen kunnen bovendien soepeler omgaan met taal en voelen zich zekerder in hun taalgebruik.  

tweetalig onderwijs voordelen

Nadelen  

Door het aanbieden van tto kan de aandacht van de leerling veel op de andere taal gaan zitten. Een kenmerk van het tto is dat het onderwijs niet ten koste mag gaan van de Nederlandse taalontwikkeling. De leerling is dus bezig met een extra taalontwikkeling en internationale activiteiten náást het reguliere lesprogramma. De leerling moet bovendien bereid zijn hard te werken. Scholen stellen soms ook eisen voor het deelnemen aan tweetalig onderwijs. Ze kijken dan niet naar het niveau van het Engels, maar naar motivatie en doorzettingsvermogen. 

Tweetalig onderwijs aanbieden?  

Het invoeren van tweetalig onderwijs binnen je onderwijsinstelling, is een ingrijpende verandering en vergt voorbereidingstijd. Docenten dienen een tto-opleiding te hebben gevolgd en internationalisering moet centraal komen te staan in het schoolbeleid. Er zijn een aantal eisen waar tto-scholen aan moeten voldoen. Je kunt hiervoor ook een accreditatie krijgen, maar dit is niet verplicht. Meer informatie over het eventueel aanbieden van tweetalig onderwijs kan bij Nuffic. Nuffic bewaakt onder andere de kwaliteit van de tto-scholen.  

Conclusie  

Bisbee is specialist in het detacheren van flexibel personeel in het onderwijs, zo ook leraren met de juiste bevoegdheid en die les geven in het Tweetalig onderwijs. Ben je op zoek naar een tto-docent, neem dan contact met ons op. Wij vinden de kandidaat die je zoekt!