Als teamleider of directeur van een onderwijsinstelling bent u mogelijk op zoek naar tijdelijke expertise of extra capaciteit. Detachering kan hiervoor een goede oplossing zijn. Maar wat is detacheren precies en hoe werkt het? In deze blog bespreken we wat detacheren is, de verschillen met uitzenden, wanneer u detachering kunt inzetten, de regels en kosten rondom detachering en hoe detacheren in het onderwijs werkt. Lees hieronder verder. 

Wat is detacheren?

Detachering, of in de vraag 'wat is detacheren', verwijst naar een vorm van tijdelijke arbeid waarbij een werknemer, de gedetacheerde, via een detacheringsbureau in dienst wordt genomen en vervolgens voor een bepaalde periode wordt ingezet bij een opdrachtgever, in dit geval een onderwijsinstelling. Het detacheringsbureau blijft de formele werkgever van de gedetacheerde en is verantwoordelijk voor het salaris, de sociale lasten en de pensioenopbouw. De opdrachtgever betaalt het detacheringsbureau een vergoeding voor de diensten van de gedetacheerde.

Detachering vs. uitzenden

Detachering en uitzenden zijn beide vormen van flexibele arbeid, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen:

  • Bij detachering heeft de gedetacheerde vaak een contract voor bepaalde tijd bij het detacheringsbureau, terwijl bij uitzenden de uitzendkracht meestal een contract per opdracht heeft.
  • Detachering biedt meer zekerheid voor de gedetacheerde, omdat er sprake is van een contract met het detacheringsbureau, ongeacht de duur van de opdracht bij de opdrachtgever.
  • Gedetacheerden zijn vaak specialisten met specifieke kennis en ervaring, terwijl uitzendkrachten vaker worden ingezet voor algemene of kortdurende opdrachten.
  • De opdrachtgever heeft bij detachering vaak meer invloed op de selectie van de kandidaat dan bij uitzenden.

Wanneer zet je detachering in?

Detachering kan in diverse situaties een geschikte oplossing zijn voor onderwijsinstellingen:

  • Om tijdelijke vacatures op te vullen, bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsverlof, een sabbatical of ziektevervanging. 
  • Bij pieken in werkdruk, zoals tijdens tentamenperiodes, projecten of de start van een nieuw schooljaar.
  • Om specifieke expertise in te zetten, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum, onderzoeksprojecten of onderwijsinnovatie.

Wat is detacheren - bisbee flexonderwijs

Regels van detachering

Als teamleider of directeur van een onderwijsinstelling is het essentieel om op de hoogte te zijn van de regels rondom detachering. Inzicht in deze regels helpt u om goed voorbereid te zijn en potentiële problemen te voorkomen. Hieronder geven we enkele tips over hoe u als opdrachtgever in het onderwijs kunt omgaan met de regels van detachering.

#1 Wees bekend met de wet- en regelgeving

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving omtrent detachering, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de geldende cao voor uw type onderwijs. Dit helpt u bij het maken van weloverwogen beslissingen en het voorkomen van juridische problemen.

#2 Kies een betrouwbaar detacheringsbureau

Een betrouwbaar detacheringsbureau zal op de hoogte zijn van de regelgeving en u kunnen adviseren over de juiste werkwijze. Kies een bureau met ervaring in uw sector en controleer of ze aangesloten zijn bij een brancheorganisatie, zoals de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), waar wij bij zijn aangesloten. 

#3 Stel duidelijke overeenkomsten op

Zorg voor duidelijke schriftelijke overeenkomsten met het detacheringsbureau en de gedetacheerde. Hierin moeten de rechten en plichten van alle partijen worden vastgelegd, zoals de duur van de opdracht, de functieomschrijving, het salaris, arbeidsvoorwaarden, en eventuele beëindigingsclausules.

#4 Zorg voor gelijke arbeidsvoorwaarden

De gedetacheerde heeft recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als uw vaste werknemers. Zorg er dus voor dat u de gedetacheerde op dezelfde manier behandelt als uw eigen personeel op het gebied van werktijden, pauzes, vakantiedagen en opleidingsmogelijkheden.

#5 Bied een veilige werkomgeving

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor de gedetacheerde. Zorg ervoor dat u de nodige maatregelen neemt om de gezondheid en veiligheid van de gedetacheerde te waarborgen, zoals het verstrekken van de juiste beschermingsmiddelen en het geven van instructies over veilig werken.

#6 Communiceer duidelijk met de gedetacheerde

Een goede communicatie met de gedetacheerde is cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Houd de gedetacheerde op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen uw organisatie en geef regelmatig feedback over hun prestaties. Luister ook naar eventuele zorgen of vragen van de gedetacheerde en probeer hier samen met het detacheringsbureau een oplossing voor te vinden.

#7 Wees voorbereid op een eventuele overname van de gedetacheerde

Het kan voorkomen dat u na verloop van tijd besluit om de gedetacheerde in vaste dienst te nemen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de voorwaarden en eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zoals een overnamevergoeding aan het detacheringsbureau.

#8 Blijf op de hoogte van veranderingen in de regelgeving

Wet- en regelgeving omtrent detachering kan veranderen. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van deze veranderingen en pas uw werkwijze hierop aan. 

Wat kost detachering?

De kosten van detachering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ervaring en expertise van de gedetacheerde, de duur van de opdracht en de overeenkomst met het detacheringsbureau. Over het algemeen betaalt de onderwijsinstelling het detacheringsbureau een vergoeding voor de diensten van de gedetacheerde. Deze vergoeding is meestal hoger dan het salaris van de gedetacheerde, omdat het detacheringsbureau ook verantwoordelijk is voor zaken als sociale lasten, pensioenopbouw en administratiekosten. 

Detachering binnen het onderwijs

In het onderwijs wordt detachering vaak ingezet om tijdelijke behoeften aan expertise en capaciteit op te vangen. Gedetacheerden in het onderwijs zijn vaak ervaren docenten, onderwijskundigen of andere specialisten die hun kennis en vaardigheden inzetten om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de onderwijsinstelling. Detachering kan bijdragen aan de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de instelling, zonder dat er een langdurige verplichting ontstaat.

Door het inzetten van gedetacheerden kan de onderwijsinstelling profiteren van de expertise en ervaring van deze professionals, terwijl het detacheringsbureau de verantwoordelijkheid draagt voor het contract en de administratieve zaken. Dit kan zorgen voor een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid voor zowel de onderwijsinstelling als de gedetacheerde.

Samenvatting

Detachering is een effectieve en flexibele manier om tijdelijke behoeften aan expertise en capaciteit binnen uw onderwijsinstelling op te vangen. Door het inschakelen van een detacheringsbureau kunt u profiteren van de kennis en ervaring van gedetacheerden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over zaken als contracten en administratie. In deze blog hebben we uitgelegd wat detacheren inhoudt, hoe het verschilt van uitzenden, wanneer u detachering kunt inzetten en welke regels en kosten erbij komen kijken. Als teamleider of directeur van een onderwijsinstelling is het essentieel om te weten wat detacheren is en wat de mogelijkheden zijn. Wij hopen dat deze blog u een beter inzicht heeft gegeven in detacheren en hoe u het effectief kunt inzetten binnen uw onderwijsinstelling. Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van detachering voor uw onderwijsinstelling, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de beste oplossing voor uw specifieke situatie en behoeften. 

Detachering kan een waardevolle aanvulling zijn op het personeelsbestand van uw onderwijsinstelling, of het nu gaat om het opvangen van tijdelijke pieken in werkdruk, het invullen van tijdelijke vacatures of het inzetten van specifieke expertise. Door goed te begrijpen wat detacheren inhoudt en hoe het werkt, kunt u de juiste keuzes maken voor uw onderwijsinstelling en optimaal profiteren van de voordelen die detachering biedt.

In een steeds veranderende onderwijswereld is het belangrijk om flexibel en wendbaar te zijn, en detachering kan hierin een belangrijke rol spelen. Door het maken van goede afspraken met betrekking tot de inzet van gedetacheerden, kunt u als teamleider of directeur van een onderwijsinstelling inspelen op de uitdagingen en kansen die zich voordoen. Zo zorgt u voor continuïteit en kwaliteit in het onderwijs, en kunt u zich richten op het belangrijkste: het bieden van uitstekend onderwijs aan uw leerlingen of studenten.